Struiken herkennen
Wegedoorn

Rhamnus cathartica (wegedoornfamilie)


De bladeren zijn rond tot elliptisch, veernervig en buigen vóór de bladrand af. Zoals bij rode kornoelje. De bladeren en takken staan kruisgewijs tegenover elkaar,
Tweehuizig, dus mannelijke struiken hebben geen bessen
Geel-groene bloemtrosjes in bladoksel
Doorns
Geel-oranje binnenkant van bast

Vuilboom of sporkehout

Rhamnus frangula (wegedoornfamilie)

De bladeren zijn ovaal of elliptisch van vorm en soms benaderen ze de eivorm, als de grootste breedte iets onder het midden ligt. Verspreidbladig. Let op het puntje en glans.
De bloemen staan in trossen bij elkaar

De rand van de bladeren is gaaf.
De takken hebben een donkerbruine tot zwartpaarse schors. Opstijgende takstructuur. Bessen eerst groen, dan rood, dan zwart.

Gele kornoelje

Cornus mas (kornoeljefamilie)

Het enkelvoudige tamelijk gewoon blad heeft een korte steel. Vooral op te merken is dat het blad pas uitbot nadat de struik al in bloei staat.
De bladeren staan tegenover elkaar en kruisgewijs aan de twijgen en takken.
Bloeit vlak na de winter, daarna pas bladeren.
Bij bladscheuren blijft het aan elkaar hangen
Rode steenvruchten na de bloeiWilde liguster en Haagliguster

Ligustrum vulgare en Ligustrum ovalifolium
(olijffamilie)

De haagliguster is meer groenblijvend dan de gewone liguster
alle delen zijn giftig

Sleedoorn

Prunus Spinoza
(rozenfamilie)

Rode Kornoelje

Cornus sanguinea
(kornoeljefamilie)

Sint Jans lot, na 24 juni: nieuwe bloemhoofd naast bessen
Jonge twijgen zijn rood, de bladeren in de herfst ook.


Gewone vogelkers

Prunus padus
(rozenfamilie)

De Gewone vogelkers is goed herkenbaar aan de veernervige bladeren, die niet glanzen en ongeveer 12 paar nerven hebben. In het voorjaar is de soort helemaal gemakkelijk te herkennen als met het loof de trossen witte bloemen tevoorschijn komen die eerst rechtop staan en daarna gaan hangen.
Het elliptisch langwerpig blad heeft 7 tot 12 paar zijnerven, een gezaagde rand, is licht groen van kleur en niet glanzend.

Amerikaanse vogelkers (rozenfamilie)

Prunus serotina

Haren op de hoofdnerf, onderaan
De bladeren van de Amerikaanse vogelkers staan verspreid aan de jonge takken en twijgen. Ze zijn van boven leerachtig glanzend. De bast geurt van binnen naar amandel.

Amerikaans krenteboompje (rozenfamilie)

Amelanchier lamarckii

De bladeren zijn elliptisch tot ovaal en enigszins omgekeerd eirond. Bij het uitbotten is de kleur opmerkelijk zacht roodbruin. Dat is een goed herkenningsteken.
De bladeren staan verspreid aan de takken en twijgen

Zoete kers

Prunus avium (rozenfamilie)

kleinere en zuurdere vruchten dan de gewone consumptie kersen


X