CKV - culturele en kunstzinnige vorming

 

CKV is het vak voor kunstbeleving, verdieping en verbreding. Daarom bezoekt iedereen kunst en maakt daar een verslag van. Gebruik als voorbereiding de kijk- en luisterwijzers onderaan. Volg de studiewijzer.


PTA toelichting

Het CKV-dossier is een digitaal document in magister waarvoor de leerling verantwoordelijk is en dat gedeeld wordt met de docent. Het dossier moet worden gelay-out op basis van het CKV-sjabloon in magister. Bij het niet op tijd inleveren van het dossier (minder punten op het verslag) moet dit zelfstandig afgemaakt worden en uiterlijk op de peildatum van periode vier van 5v ingeleverd zijn. De studielast van het vak is in de periodes dat het op het op het rooster staat één lesuur en één zelfstandig uur. De eindbeoordeling is een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer met Maatschappijleer en het Profielwerkstuk. 

Het CKV-dossier bestaat uit:
1. Het Cultureel Zelfportret of kunstautobiografie 1e versie en 2e versie aan het eind van de lesperiodes.
2. Verslagen van vijf (havo) of acht (vwo) kunstbezoeken. 
3. Twee kunstonderzoeken
4. Zelfstandige opdrachten
5. De foto’s die gemaakt zijn van werk in de les
De beoordeling valt hoog uit als het mooi is gelay-out, uitgebreid is, diepgang heeft, breed is, dicht bij jezelf en in goed Nederlands.

studiewijzer 4h

studiewijzer 4v

studiewijzer 5v

downloads

aanbod kunstbezoeken

 

Ga op zoek naar twee kunstbezoeken (max 1 film) voor komende periode – zet datum en naam vast in je dossier en je agenda/mobiel. Kies uit museum – toneel– muziek, dans of een geheel andere discipline. Bedenk waarom wat je mogelijk aantrekkelijk vindt in je kunstbezoek door je goed in te lezen.

Doe voor één van de kunstbezoeken een kunstonderzoek vooraf. Dit gaat verder dan een beetje inlezen. Zie de hulpvragen in het dossier.

Studiewijzer CKV 4h

 

Pensum 1 [4h] 1e periode CKV lessen

Download op magister>elo>opdrachten>ckv 4havo het dossier ckv. (in Word)

1.

Schrijf daarin een cultureel zelfportret van ongeveer één A4. 

Volg daarvoor de vragen in het dossier.

Lees van te voren het krantenartikel dat hier staat.

2.

Lees verder in het dossier…

Doe een onderzoekje naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP1) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag.

3.

Doe nog een ander kunstbezoek, zonder onderzoek vooraf, mag ook in pensum 2.

4.

Zoek tien plaatjes van iets moois en lelijks en schrijf erbij waarom je het mooi of lelijk vindt. Steeds twee plaatjes van één soort, bijvoorbeeld een mooie en een lelijke stoel.

5.

Bekijk het filmpje op mijn site bij dans van Martha Graham. Het is een solo in moderne stijl. Zoek ook een danssolo op maar van klassiek ballet en beschrijf de verschillen.

6.

Maak een stop-motion film van één minuut. Zet het filmpje op youtube en stuur mij de link, of stuur het filmpje op een andere manier naar mij, bijv als bijlage bij de opdracht in magister.

Nu alles van pensum 1 er in staat het dossier op de peildatum uploaden naar magister, dan kan ik het nakijken.

 

Pensum 2 [4h] 2e en laatste periode CKV lessen

Ga verder met je dossier.

1.

Maak de architectuuropdracht: zoek huizen uit verschillende stijlperiodes zoals in de lijst op mijn site staat.

2.

Doe een onderzoekje naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP3 of 4) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je voor jezelf, hetis een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor jouw kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag.

3.

Doe nog een ander kunstbezoek, zonder onderzoek vooraf. Je moet 5 kunstbezoeken doen. Hoogstens 2 keer dezelfde kunstvorm.

4.

Doe de muziekopdracht bij de vijf filmpjes op mijn  site: bij elk filmpje beschrijf je de inhoud van elk shot en daarnaast beschrijf je waarom de gekozen shots het onderwerp illustreren. 

5.

Beeldende opdracht:

Kijk in de personeelskamer en kies één van de examenkunstwerken. Beschrijf de afbeelding aan de hand van het kleurgebruik, de compositie, dieptewerking, licht en donker, gebruikte techniek en jouw interpretatie van het onderwerp. Voeg een fotootje toe zodat ik weet over welke je het hebt.

6.

Lees je cultureel zelfportret nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: heeft het iets veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring?

 

Tot slot:

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelay-out? Moet je nog iets toevoegen van je werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister. Dan krijg je een cijfer voor dit vak.

 

Studiewijzer CKV 4v

 

Pensum 4 [4v] 1e periode CKV lessen

Download op magister>elo>opdrachten>ckv het dossier ckv 4vwo (in Word)

1. CZP

Schrijf een cultureel zelfportret van ongeveer één A4. 

Volg daarvoor de vragen in het dossier.

2. Onderzoek bij kunstbezoek (CAP)

Doe een onderzoek naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP). De vragen in het dossier beantwoord je voor jezelf, het is niet meer dan een handvat voor hoe je onderzoekt. Zet het onderzoek zelf in je dossier zodat je goed voorbereid op kunstbezoek gaat. Beperkt je vraagstelling als je bijvoorbeeld naar een museum gaat, want beter een onderzoek naar aanleiding van één schilderij of kunstenaar uit de tentoonstelling dan dat je verzuipt in bijvoorbeeld 'schilderkunst in de 17e eeuw'. Dat is veel te breed. Bij een film onderzoek je meestal het werk van de regisseur. Bij een theatrlvoorstelling het verhaal, of het werk van de schrijver / choreograaf.
Maak na het bezoek het verslag. Gebruik de kijk- of luisterwijzer hieronder bij 'downloads' voor meer houvast.

3. Meer kunstbezoeken

Doe nog één of twee andere kunstbezoeken, met of zonder onderzoek in het dossier. Een beetje voorbereiding is altijd aan te raden trouwens. Aangezien je eind 5v in totaal 8 CAP's moet hebben is het verstandig om in de zomervakantie ook vast een kunstbezoek te doen, maar maak dan wel meteen je verslag. Je mag er niet meer dan twee aan de zomervakantie overhouden. In pensum 1 in 5v kan je er dan weer 1 doen. Als je dat voor elkaar krijgt hoef je er in periode 2 en 3 als je weer les hebt nog maar twee of drie te doen en kan je dat gedeelte van CKV afronden.

4. Smaak, kunst en kitsch

Bedenk vijf onderwerpen waar je plaatjes bij kan zoeken, bijvoorbeeld schoenen, auto's, theepotten, whatever. Bij elk onderwerp maak je een rijtje van 4 tot 8 plaatjes die je in volgorde zet van heel mooi tot zeer lelijk. Schrijf bij elk rijtje jouw commentaar.

6. Dans

Bekijk het filmpje op de site bij dans van Martha Graham. Het is een solo in moderne stijl. Zoek ook een danssolo op maar van klassiek ballet en beschrijf de verschillen.

7. Niet kijken maar zien

Beeldende opdracht:

Kijk in de personeelskamer en kies één van de examenkunstwerken. Beschrijf de afbeelding aan de hand van het kleurgebruik, de compositie, dieptewerking, licht en donker, gebruikte techniek en jouw interpretatie van het onderwerp. Voeg een fotootje toe zodat duidelijk is over welke je het hebt.

8. Kunst in de omgeving

a. * (nog niet dit jaar) Loop de kunstroute van school. Geef een beschrijving van wat je meemaakte en kies er één ding uit om extra te belichten in je betoog.

b. Maak een inventarisatie van kunst in de omgeving: eigen woonplaats, Utrecht en omgeving en maak daarmee een kunstkaart.

9. Klassewerk

Wat klassikaal gedaan wordt fotografeer je en zet je in je dossier met een kleine toelichting.

10. Afronding

Lees je CZP nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: als het iets heeft veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring, beschrijf dat.

 

Tot slot:

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelay-out? Moet je nog iets toevoegen van werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister. Dan krijg je een beoordeling voor dit vak. Volgend jaar een cijfer. Het dossier

 

Studiewijzer CKV 5v

 

Pensum 2 [5v] 2e periode CKV lessen

Download op magister>elo>opdrachten>ckv het dossier ckv 5vwo. (in Word) Zorg dat je 4v werk er ook in zit.

1. CZP

Schrijf een aanvulling van je cultureel zelfportret als reactie op het krantenstukje van Maartje Wortel dat hier staat.

2. Onderzoek en kunstbezoek (CAP=culturele activiteit door professionals)

Doe een onderzoek naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP1) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag. Van alle kunstbezoeken moeten er twee door vooronderzoek meer diepgang hebben. In totaal moet je aan het eind van de rit acht CAP's hebben, dus bedenk zelf hoe je die verdeeld. De kerstvakantie is ook een goede tijd om wat extra dingen te bezoeken.

3. Grafische vormgeving

Fotografeer drie actuele affiches of reclameborden en analyseer die op beeldkenmerken en leg verbanden met functie en onderwerp. Beschrijf in het kort de geschiedenis van druktechnieken. Leg één druktechniek technisch uit en illustreer met plaatjes.

4. Film

Maak een stop-motion film van minimaal één minuut en 300 foto's. Gebruik stopmotion studio op je mobiel. Upgrade naar de betaalde versoie voor geluid. Zet het filmpje als bijlage bij de opdracht in magister.

5. Opruimen is de kunst

Bekijk de powerpoint en doe zelf een opruimactie, en net zo creatief als Wehrli. Dus niet je kamer opruimen thuis zoals je gewend bent, of niet. Zet twee foto's in je dossier: voor en na het opruimen. Stop er zo mogelijk een verborgen grap in.

6. Drama*

Lees een paar fragmenten van voorbeeldscripts. Schrijf een klein script van een film of toneelstuk waarbij je één probleem aan de orde stelt. Maak een hoorspel, filmpje of voer het live op.

*afhankelijk van de lestijd.

 

Pensum 3 [5v] 3e en laatste periode CKV lessen

Ga verder met je dossier.

1. Architectuur / beeldend

a. Maak de zelfstandige opdracht architectuur: zoek huizen uit verschillende stijlperiodes zoals onderaan deze pagina staat.

b. Kies een kunstwerk dat je mooi vindt, zoek een afbeelding met hoge resolutie en zet de afbeelding in het dossier. Analyseer daarna uitgebreid zoals hier beschreven en uitgelegd.

2. Cap's en onderzoek

Doe een voorbereidend onderzoek en maak daarvan een verslag voor één van de kunstbezoeken (CAP6,7 of 8) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op.

Ga voor het laatste kunstonderzoek naar één van de topmusea of podia in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of verder. Kijk hier naar wat de toppers zijn. In het geval van een museum: probeer niet alles te zien, maar richt je op één tentoonstelling, zaal, onderwerp of afdeling.

3. Muziek

a. Bekijk de vijf filmpjes: bij elk filmpje beschrijf je de inhoud van elk shot en daarnaast beschrijf je waarom de gekozen shots het onderwerp illustreren. 

Tot hier in 2018, ga verder bij CZP.

 

*b. Zoek een onbekend en verrassend muziekje dat je nog niet kende maar toch mooi of interessant vindt. Plaats een link en beschrijf jouw beleving van deze muziek.

*4. Podiumkunsten: opera, musical, drama, dans, performance, mime, poppenspel en mengvormen

*a. Opdracht 'verwondering' vanuit de les: beschrijf dit in je dossier.

*b. Dans: bekijk op een rustig moment de documentaire 'Creation without words', over hoe de wereldberoemde choreograaf Hans van Maanen een muziekstuk vertaalt in dans. Hij werkt in een eigen stijl, gebaseerd op klassiek ballet. Beschrijf het proces van ontstaan van deze dans. Hoe doet hij dat? Kan je voorbeelden geven hoe hij de dans op de muziek laat aansluiten? Wat vind je van het resultaat?

*5. Nieuwe media

Zoek op het internet twee zeer verschillende kunstzinnige site's en geef die een recensie, zet de links er bij uiteraard.

6. CZP

Lees je CZP nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: heeft het iets veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring? Beschrijf dat.

7. Afronding en inlevern.

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelayout? Moet je nog iets toevoegen van je werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister.

8. Beoordeling en Tijdpad

Beoordeling op verzorgheid, volledigheid, diepgang, breedte (spreiding over verschillende kunstdisciplines) en eigenheid. Het ene aspect kan het ander compenseren bij de beoordeling. Lever je dossier als concept twee weken voor de peildatum in, dan kan ik een indicatie geven van de kwaliteit en het cijfer en opmerkingen over punten van verbetering.
Op het derde verslag krijg je punten voor de hoeveelheid werk. Als het volledig is 60 punten. Het cijfer volgt daarna. Niet op tijd kunnen inleveren komt voor, maar daar moet een geldige reden voor zijn die door de bovenbouwcoördinator wordt beoordeeld. Anders volgt een onvoldoende. Het cijfer wordt gemiddeld met Maatschappijleer en het profielwerkstuk en dat telt dan mee in je eindlijst.

 

 

 

Utrechtse Schouwburg

kaarten via Rein:

  • 12-5-18 Platonov