Notatie

snel noten leren lezen

drumnotatie

Notenlezen

Notenlezen kost oefening en vraagt ook hulp. Alleen kom je er niet uit. Misschien wel de toonhoogtes, maar niet het ritme. Vraag dus hulp daarbij.

Tip 1

pak een instrument en zoek eenvoudige liedjes op notenschrift. Ga ze spelen nadat je de notennamen van het stukje geoefend hebt.

Tip 2

Oefen in het benoemen van notennamen terwijl je speelt (of zingt)

 

 

Cursus notenlezen in één week

 

Melodie

 

Dit zijn de stamtonen a b c d e f g, die worden elke keer omhoog of omlaag herhaald. Op de piano zijn het de witte toetsen.

2

Prent de toonhoogtes in je hoofd door een paar referentiepunten: onthoudt bv. Alle ‘c’-en.

 

Benoem deze tonen, niet erbij schrijven!

4

 

Nog een keer en nu sneller:

6

 

Afgeleide tonen :

  • Molteken
   • Notatie:: dit teken lijkt op de letter b en staat voor de noot (op dezelfde hoogte als de notenkop). Deze moet dan een halve toon lager klinken.
   • Naamgeving: C wordt Ces, D -Des, E -Es, F-Fes, G-Ges, A-As, B-Bes
  • Kruisteken: # verhoogd de toon een halve:
   • C wordt Cis, verder heb je Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, Bis

8

 

10

Drie keer As

Een herstellingsteken neutraliseert een mol of kruis binnen een maat.

12

G As A

Benoem de volgende noten:

14

 

Tonen kunnen ook tegelijkertijd klinken in akkoorden of in partituren met meer stemmen:

16

Benoem deze akkoordtonen, steeds van de laagste omhoog.

 

18

Benoem in dit tweestemmige stukje de tonen per partij.

notenlezen

 

Ritme

 

In bovenstaand tweestemmige voorbeeld is de muziek ingedeeld in maten van 3 tellen. De tellen zelf zijn even lang als een kwartnoot, vandaar dat viertje onder de drie.

De notenlengtes zijn kwarten, achtsten met balk of vlag, halve noten en een noot met een punt die een achtste langer is dan een kwartnoot. Met een punt kan je elke noot met de helft verlengen.

Ook zijn er noten die ‘over de maat heen gaan’, dan zie je een boog tussen twee gelijke tonen, samen zijn ze één noot.

Probeer beide partijen te tikken met hulp van iemand die dat al kan. Geef de eerste tel van de maat een beetje meer kracht, tenzij dat tegen je gevoel ingaat.

Probeer het ook maar eens te zingen met iemand anders.

Maak tekeninhgetjes van de notenlengtes kijk hierboven hoe ze er uit zien. Stokken omlaag of omhoog maakt niet uit. Je tekent ze altijd zoveel mogelijk in de balk.

 

Kwartnoot (één tel)

20

 

Achtste noot met vlag

0

Twee achtste noten met balk

1

Halve noot (twee tellen)

2

Halve noot met punt (drie tellen)

3

Hele noot (4 tellen)

4


Voor rusten zijn ook aparte tekens, benoem ze:

 

22


Toonsoorten

Een kruis of mol geldt voor alle noten op die hoogte binnen één maat. In de volgende maat moeten die dus weer getekend worden.

Kruizen of mollen aan de sleutel betekenen dat de stamtonen op die hoogtes allemaal veranderen in het hele stuk, bijvoorbeeld alle ‘F’-en worden ‘Fis’-en. (tenzij er een herstellingsteken voor een noot staat, maar die geldt ook alleen maar voor die ene maat)

 

Benoem deze noten en speel ze.

24

 

Benoem deze noten en speel ze.

26

 

 

 

 

 

 

 

drum

basis notatie

hi-hat, hoog met de hand (stok), laag met voetpedaal

hi-hat open en dicht (+ van dicht mag je weglaten)

hi-hat en drums

ride en crash bekken

1, 2 of 3 toms

koebel

alles