MIDDELEEUWEN

(TOT 1400)

genres / instrumenten

Kenmerken

 • Vrije ritmiek, grote diversiteit
 • Modaliteit
 • Eenstemmigheid
 • Bourdonbegeleidingen
 • Beginnende meerstemmigheid

Muzikale structuren

 • Responsoriale en antifonale praktijk
 • Mis
 • Volkslied en kunstlied
 • Estampie
 • Organum en motet

Eénstemmige muziek

 • Liturgische muziek: Gregoriaans
 • Niet-liturgische muziek:
  • Volkslied (wereldlijk en geestelijk volkslied)
  • Kunstlied (troubadours, trouvères, Minnesanger)
  • Dans (estampie)

Meerstemmige muziek

Meer over muziek in de middeleeuwen

naar boven

Uitvoeringspraktijk

 • Lokaties: kerk, kasteel en kroeg
 • Veel improvisatie
 • eenstemmig (volks)lied
 • eenstemmig kunstlied (troubadours, minnesanger)
 • eenstemmig koor (gregoriaans)
 • instrumentale dansen en liedjes, eenstemmig met ritmische begeleiding
 • meerstemmig koor, evt.begeleiding met orgelbourdon, gestemde bellen.

Klankkleur

 • Muziek vooral vocaal
 • Fluit, vedel en trom

 

Tijdsbeeld

 • Ontwikkeling van het Christendom
 • Driestandenmaatschappij
 • Ontstaan van nationale staten in Frankrijk en Engeland
 • Ontstaan van steden en universiteiten
 • Romaanse en gothische bouwkunst
Afbeeldingen

RENAISSANCE

(1400 - 1600)

 

Kenmerken

 • Ritmiek op basis van de tactus
 • Melodieopbouw vanuit de vocale mogelijkheden
 • Bloeitijd van de polyfonie

Muzikale structuren

 • Imitatie, canon, stemparen, bicinium
 • Cantus-firmustechnieken
 • Protestants kerklied, contrafact
 • Motet, chanson, madrigaal
 • De mis als meerstemmige compositie
 • Pavane en gaillarde

Namen

 • Guillaume Dufay (14007-1474)
 • Josquin Desprez (14407-1521)
 • Orlando di Lasso (1532-1594)
 • Giovanni Pierluigi da Palestrma (15257-1594

 

Meer over muziek in de renaissance

naar boven

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: kerk, hof, burgerhuizen
 • vocaal:
  • koor in grote of kleine bezetting, soms gemengd met instrumentale stemmen
 • instrumentaal:
  • consort (instrumenten uit 1 familie) of broken consort (diverse instrumentenfamilies)

Klankkleur

 • Familiekwartetten
 • Geïntegreerd gebruik van instrumenten en zangstemmen

 

Tijdsbeeld

 • Humanisme en Reformatie
 • Ontdekkingen en uitvindingen
 • Perspectief in de schilderkunst
 • Individualisering van de kunstenaar
 • Menselijker vormen in de kunst

 

BAROK

(1600 - 1750)

 

Kenmerken

 • Barokke motoriek
 • Maat in plaats van tactus
 • Beperking tot majeur en mineur
 • Chromatiek
 • Sequenzen
 • Basso continuo als basis van de compositie

Muzikale structuren

 • Ontstaan van opera en ballet
 • Oratorium en cantate
 • Concerterende stijl
 • Suite
 • Fuga
 • Thema met variaties
 • Passacaglia, chaconne
 • Rhetorica en affecten als structuurbepalende elementen

Namen

 • Claudio Monteverdi (1567-1643)
 • Antonio Vivaldi (1680-1743) Nederland
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
 • Frankrijk
 • Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
 • Francois Couperin (1668-1733)
 • Jean Philippe Rameau (1683-1764) Engeland
 • Henry Purcell (1659-1695)
 • Georg Friedrich Handel (1685-1759) Duitsland
 • Heinrich Schütz (1582-1672)
 • Georg Philipp Telemann (1681-1767)
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Werken

 

Meer over muziek in de barok

naar boven

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: hof, kerk, theater
 • Versieringspraktijk
 • Inégalité
 • Italië

Klankkleur

 • De verzelfstandiging van het instrumentale
 • ensemble
 • Ensembles rond de basso continuo
 • Bloeitijd van orgel en clavecimbel

 

Tijdsbeeld

 • Absolutisme
 • Opbloei van de wereldhandel
 • Het ontstaan van een rijke burgerstand
 • Voorkeur voor het monumentale
 • Gevoel voor het theatrale
 • Grote beweeglijkheid in de kunst
 • Rijke versieringen
 • Clairobscur in de schilderkunst
 • Grote bloei van het theater

DE WEENSE KLASSIEKEN

(1750 - 1815)

 

Kenmerken

 • De drieklank als basis voor de motieven
 • Albertijnse bassen
 • Contrasttechnieken

Muzikale structuren

 • Strenge periodebouw
 • Hoofdvorm
 • Symfonie en sonate
 • Menuet

Namen

 • (Franz) Joseph Haydn (1732-1809)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 • Ludwig van Beethoven (1770-1827
naar boven

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: hof, theater, kerk
 • Nauwkeurig realiseren van het genoteerde

Klankkleur

 • Instrumentatie in dienst van de structuur
 • Het klassieke symfonieorkest
 • Strijkkwartet
 • Diverse kamermuziekensembles
 • De pianoforte

 

Tijdsbeeld

 • Verlichting
 • De aristocratie onder spanning
 • Wenen als kunstcentrum
 • Classicisme: aanhaken bij de Klassieken
 • Rationalisme: de rede reguleert
 • Het evenwicht treedt op de voorgrond
 • Voorkeur voor symmetrie

ROMANTIEK

(1815 - 1900)

 

Kenmerken

 • Melodie op basis van harmonische spanningen
 • Crescendo/decrescendo en ritenuto/
 • accelerando als middel om melodievoering gestalte te geven
 • Toenemende chromatiek, steeds verdergaande modulaties

Muzikale structuren

 • Loslaten van klassieke vormopvattingen
 • Romantische symfonie en sonate
 • Symfonisch gedicht
 • Kunstlied
 • Coloratuur in de opera
 • Dansen: wals, mazurka, polonaise, bolero

Namen

Vroegromantiek

 • Franz Schubert (1797-1828)
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
 • Frédéric Chopin (1810-1849)
 • Robert Schumann (1810-1856)

Hoogromantiek

Romantische programmamuziek
 • Hector Berlioz (1803-1869)
 • Franz (Ferenc von) Liszt (1811-1 886)
Romantische opera
 • Guiseppe Verdi (1813-1901)
 • Richard Wagner (1813-1883)
Symfonische Romantiek
 • Johannes Brahms (1833-1897)
 • Anton Bruckner (1824-1896)
 • CésarFranck (1822-1890)
Nationale scholen
 • EdvardGrieg (1843-1907)
 • Bedfich Smetana (1824-1884)
 • Antonin Dvorak (1841-1904)
 • Modest Moessorgski (1839-1881)
 • Peter (Pjotr) lljitsj Tsjaikovsky (1840-1893)
 • Isaac Albéniz (1860-1909)
 • Manuel de Falla (1876-1946)

Laatromantiek

 • Gustav Mahler (1860-1911)
 • Gabriel Fauré (1845-1924)
naar boven

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: theater (opera), concertzaal, salon
 • Virtuoze uitvoeringstechnieken
 • Exact vanuit de notatie
 • Rubatopraktijk

Klankkleur

 • Van pianoforte naar vleugel
 • Diverse kamermuziekensembles
 • Het romantische symfonieorkest:
  • uitbreiding in aantal,
  • nieuwe instrumenten (harp, saxofoon)
  • klankkleur als compositorisch element

 

Tijdsbeeld

 • Groeiende betekenis derde stand
 • Wener congres
 • De gevoelsreactie overheerst
 • Vlucht uit de werkelijkheid
 • Hang naar het geheimzinnige
 • Doorbreken van strakke vormen
 • Invloed van buitenmuzikale gegevens
 • Individualisering van het kunstwerk
 • Virtuozendom
 • Andere positie van de kunstenaar

 

 

 

INLEIDING POWERPOINT 20e eeuw

 

TWINTIGSTE EEUW 1

tot 1945

 

Impressionisme

Kenmerken

 • Ritme losser van metrum
 • Toepassen van pentatoniek en kerktoon-ladders
 • Hele-toonstoonladder
 • Doorbreken van traditionele harmonische functies
 • Het akkoord als kleurmiddel
 • Structuren
 • Doorbreken van periodieke zinsbouw
 • Voorkeur voor vrije vormen
 • Structuurbepaling vanuit buitenmuzikale titels
 • Klankkleur als structuurbepalend gegeven

Namen

 • Claude Debussy (1862-1918)
 • Maurice Ravel (1876-1937)

Werken

naar boven

Impressionisme

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: concertzaal (grote en kleine zaal)

Klankkleur

 • Gedifferentieerd gebruik van klankkleur
 • Verglijdende instrumentaties
 • Sonore, zachte klanken
 • Gestopt koper
 • Arpeggio's en glissandi

 

 

Impressionisme

Tijdsbeeld

 • Fin de Siècle in Parijs
 • Het weergeven van impressies
 • Vervaging
 • Ontbreken van pathos
 • Doorbreken van het academische

Expressionisme

Kenmerken

 • Typische motoriek, onder andere vanwege syncopen
 • Maatwisselingen
 • Bitonaliteit en atonaliteit
 • Ontstaan dodecafon/e
 • Veel dissonanten
 • Voorkeur voor doorzichtige polyfonie

Structuren

 • Ostinate figuren
 • Dodecafonische technieken
 • Voorkeur voor een duidelijke vorm

Namen

 • Igor Strawinsky (1882-1971)
 • Béla Bartók (1881-1945)
 • Arnold Schönberg (1874-1951)
 • Anton Webern (1883-1945)
 • Alban Berg (1885-1935)

naar boven

Expressionisme

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: theater en concertzaal
 • Geluidsregistratie

Klankkleur

 • Nieuwe combinaties
 • Voorkeur voor kleine combinaties
 • Experimenteren met nieuwe klanken

Expressionisme

Tijdsbeeld

 • Eerste wereldoorlog
 • Technologie
 • Cultuurbreuk
 • Toenemende abstractie
 • Surrealisme
 • Film en radio

Neo-klassieken

Kenmerken

 • Hernieuwd gebruik van tactustechnieken
 • Herniewd gebruik van modale melodievoering
 • Veel dissonanten
 • Veel kwartakkoorden
 • Voorkeur voor polyfonie

Muzikale structuren

 • Hergebruik van oude structuren

Namen

 • Paul Hindemith (1895-1963)
 • Hugo Distler (1908-1942)
 • Carl Orff (1895-1982)
 • Igor Strawinsky (1882-1971)
 • Benjamin Britten (1913-1973)
 • Zoltan Kodaly (1892-1967)
 • Arthur Honegger (1892-1955)
 • Darius Milhaud (1892-1974)

naar boven

Neo-klassieken

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: ook op niet conventionele lokaties
 • Herwaardering van de amateuristische muziek-beoefening

Klankkleur

 • Vernieuwd gebruik van oude instrumenten

Neo-klassieken

Tijdsbeeld

 • Weimar-republiek
 • Bauhaus
 • Lekenbeweging

Jazz

Eerste decennium

Ragtime, Scott Joplin (1868-1917)

blues, worksong, gospel vanuit 19e eeuw door zwarten

Jaren tien

New Orieans en dixieland, W.C. Handy (1873-1958)

Jaren twintig

Chicago jazz, Jimmy McPartland

Jaren dertig

Swing, Duke Ellington (1899-1974), George Gershwin (1898-1937)

Jaren veertig

Bebop, Charlie Parker (1920-1955)

Rhythm & Blues, Fats Domino (1929-)

 

naar boven

Jazz

Uitvoeringspraktijk

Jazz

Tijdsbeeld

TWINTIGSTE EEUW 2

na 1945

 

Avantgarde

Kenmerken

Muzikale structuren

Namen

 • Charles Ives (1874-1954)
 • EdgarVarèse (1885-1965)
 • Olivier Messiaen (1908-1992) John Cage(1912-1992)
 • Luciano Berio (1925-)
 • Karlheinz Stockhausen (1928-)
 • Krzysztof Penderecki (1933-)

Avantgarde

Uitvoeringspraktijk

 • Lokatie: concertzaal, studio, theater
 • Grafische notatie
 • Aleatoriek

Avantgarde

Tijdsbeeld

 • Tweede Wereldoorlog
 • Explosieve welvaartsgroei
 • Democratisering
 • Ruimtevaart
 • Internationalisering van de kunst Massacommunicatie
 • Televisie

jazz

Jaren vijftig

 • Cool jazz
 • Free jazz, The Modern Jazzquartet

jazz

Uitvoeringspraktijk

jazz

Tijdsbeeld

pop

Jaren zestig

Jaren zeventig

Jaren tachtig

 • Fusion, Miles Davis
 • Rap, Valentin Schmitt
 • De song, Scorpions

Jaren negentig

 

naar boven

pop

Uitvoeringspraktijk

 • podiumact wordt steeds belangrijker
 • 'kleine' podia: zaaltjes
 • grote poppodia: paradiso, openlucht festival
 • lifeconcert of studioopname
  • plaat / cd opname
  • radio opname
  • tv-opname
  • clipzenders
  • internet
 • verbinding met beeld (clip)
 • verbinding met commercie (idols, commercials, clips)

Klankkleur

 • band (combo), bijna altijd met vocalen
 • singer songwriter
 • geheel vocale groepen
 • symfonische kleur door gebruik orkest / strings op synthesizer
 • zanger, piano, contrabas, drums, evt. melodieinstr zoals sax
 • zanger, basgitaar, electrische gitaar 2x, drums, piano
 • piano vaak vervangen door synthesizer/ electrische piano
 • zwarte stromingen met meer backin vocals, blazers
 • electronische drums
 • computersamples voor ritme en effect
 • electronische vervorming en effecten
 • af en toe een 'bijzonder' instrument: dwarsfluit, accordeon, viool
 • de opnametechniek en de producer / technicus bepalen soms de uiteindelijke 'sound'

 

pop

Tijdsbeeld

50er jaren

60er jaren

70er jaren

80er jaren

90er jaren

nu

Popoverzicht