Onderstaande powerpointplaatjes krijgen betekenis als je het boek van Will Gompertz leest.
Het legt de historisch lijn uit waardoor moderne en dus ook abstracte kunst wel moest ontstaan.
Het maakt kunst inzichtelijk door de beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen in de levens van kunstenaars, hun ideeën, hun experimenten en hun onderlinge beïnvloeding.
Aanrader!