Opdracht:1. Beschrijf puntsgewijs wat je ziet in deze vijf fimpjes, een soort inhoudsopgave dus.

Opdrachgt 2: Beschrijf bij elk van deze vijf filmpjes in enkele zinnen wat er duidelijk gemaakt wordt.

Les: soundscape