CKV - culturele en kunstzinnige vorming

 

CKV is het vak voor kunstbeleving, verdieping en verbreding. Daarom bezoekt iedereen kunst en maakt daar een verslag van. Gebruik als voorbereiding de kijk- en luisterwijzers onderaan. Volg de studiewijzer.

 

Format kunstdossier

Altijd alles in één document uploaden naar Magister. Benoem het dossier met 'klas-voornaam-achternaam'. Bijvoorbeeld: 5VC Jan van Driest.pdf Een versienummer hoeft niet want dat houdt magister vanzelf bij.

Tot de peildatum kan je eindeloos down- en uploaden. Uitgangspunt is het wordsjabloon dat in de opdracht staat. Daarna mag je het extra vormgeven naar eigen inzicht maar niet de volgorde wijzigen. Als je de opmaak optimaal wil behouden is opslaan in pdf het beste, voor jezelf houdt je een word of pages file. Filmpjes liefst op youtube zetten en een link in het dossier plaatsen. Uploaden als bijlage in magister kan ook. Geen losse dingen naar de docent mailen tenzij op verzoek van de docent.

 

CAP's (kunstbezoeken)

Een kunstbezoek mag niet meer dan een maand oud zijn voor ie in je dossier staat. Er moet een zekere spreiding over de kunstdisciplines zijn. Er moet minstens één kunstmuseum tussen zitten, één arthousefilm, één theatervoorstelling en één muziekvoorstelling. Voor de rest is het vrij naar belangstelling. De kunst moet professioneel gemaakt zijn.

 

Beoordeling

Op de peildata wordt gekenen naar je vorderingen en dus pensumstand. Als de lessen klaar zijn (4h eind p2, 5v eind p3) zou het dossier klaar moeten zijn en ingeleverd. Haal je dat niet dan heb je nog zes weken in de volgende periode om zelfstandig en m.b.v. keuzes het werk af te maken of te verbeteren, daarna wordt het cijfer definitief gemaakt. Ga voor kwaliteit en niet voor hoeveelheid of snelheid. De docent is eerder bereid om bij goede kwaliteit een voldoende cijfer te geven, zelfs als er iets ontbreekt, dan andersom: alles aanwezig maar afgeraffeld. Controleer altijd je taalgebruik, of als je dat moeilijk vind, laat dat doen. Het cijfer vormt met maatschappijleer en profielwerkstuk het combinatiecijfer op je diploma.

 

Anders als bijlage

studiewijzer 4h

studiewijzer 4v

studiewijzer 5v

downloads

aanbod kunstbezoeken

 

Studiewijzer CKV 4h

 

Pensum 1

Download op magister>elo>opdrachten>ckv 4havo het dossier ckv. (in Word)

1.

Schrijf daarin een cultureel zelfportret van ongeveer één A4. 

Volg daarvoor de vragen in het dossier.

Lees van te voren het krantenartikel dat hier staat.

2.

Lees verder in het dossier…

Doe een onderzoekje naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP1) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag.

3.

Doe nog een ander kunstbezoek, zonder onderzoek vooraf, mag ook in pensum 2.

4.

Zoek tien plaatjes van iets moois en lelijks en schrijf erbij waarom je het mooi of lelijk vindt. Steeds twee plaatjes van één soort, bijvoorbeeld een mooie en een lelijke stoel.

5.

Bekijk het filmpje op mijn site bij dans van Martha Graham. Het is een solo in moderne stijl. Zoek ook een danssolo op maar van klassiek ballet en beschrijf de verschillen.

6.

Maak een stop-motion film van één minuut. Zet het filmpje op youtube en stuur mij de link, of stuur het filmpje op een andere manier naar mij, bijv als bijlage bij de opdracht in magister.

Nu alles van pensum 1 er in staat het dossier op de peildatum uploaden naar magister, dan kan ik het nakijken.

 

Pensum 2

Ga verder met je dossier.

1.

Maak de architectuuropdracht: zoek huizen uit verschillende stijlperiodes zoals in de lijst op mijn site staat.

2.

Doe een onderzoekje naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP3 of 4) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag.

3.

Doe nog een ander kunstbezoek, zonder onderzoek vooraf. Je moet 5 kunstbezoeken (cap’s) doen. Hoogstens 2 keer dezelfde kunstvorm.

4.

Doe de muziekopdracht bij de vijf filmpjes op mijn  site: bij elk filmpje beschrijf je de inhoud van elk shot en daarnaast beschrijf je waarom de gekozen shots het onderwerp illustreren. 

5.

Beeldende opdracht:

Kijk in de personeelskamer en kies één van de examenkunstwerken. Beschrijf de afbeelding aan de hand van het kleurgebruik, de compositie, dieptewerking, licht en donker, gebruikte techniek en jouw interpretatie van het onderwerp. Voeg een fotootje toe zodat ik weet over welke je het hebt.

6.

Lees je CZP nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: het heeft iets veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring, beschrijf dat.

 

Tot slot:

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelay-out? Moet je nog iets toevoegen van je werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister. Dan krijg je een cijfer voor dit vak.

 

Studiewijzer CKV 4v

 

Pensum 1

Download op magister>elo>opdrachten>ckv het dossier ckv 4vwo (in Word)

1. CZP

Schrijf daarin een cultureel zelfportret van ongeveer één A4. 

Volg daarvoor de vragen in het dossier.

2. Kunstonderzoek als voorbereiding van kunstbezoek

Lees verder in het dossier…

Doe een onderzoekje naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP1) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag.

3. Meer kunstbezoeken

Doe nog twee andere kunstbezoek, zonder onderzoek vooraf. Gebruik daarbij de relevante kijk of luisterwijzer hieronder bij 'downloads'.

4. Smaak, kunst en kitsch

Zoek tien plaatjes van iets moois en lelijks. Steeds twee plaatjes van één soort, bijvoorbeeld een mooie en een lelijke stoel. Kopieer die in je dossier.en schrijf erbij waarom je het mooi of lelijk vindt.

6. Dans

Bekijk het filmpje op mijn site bij dans van Martha Graham. Het is een solo in moderne stijl. Zoek ook een danssolo op maar van klassiek ballet en beschrijf de verschillen.

7. Niet kijken maar zien

Beeldende opdracht:

Kijk in de personeelskamer en kies één van de examenkunstwerken. Beschrijf de afbeelding aan de hand van het kleurgebruik, de compositie, dieptewerking, licht en donker, gebruikte techniek en jouw interpretatie van het onderwerp. Voeg een fotootje toe zodat ik weet over welke je het hebt.

8. Kunst in de omgeving

a. Loop de kunstroute van school. Geef een beschrijving van wat je meemaakte en kies er één ding uit om extra te belichten in je betoog.

b. Maak een inventarisatie van kunst in de omgeving: eigen woonplaats, Utrecht en omgeving. Maak een kunst'kaart'

9. Afronding

Lees je CZP nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: het heeft iets veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring, beschrijf dat.

 

Tot slot:

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelay-out? Moet je nog iets toevoegen van je werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister. Dan krijg je een beoordeling voor dit vak. Volgend jaar een cijfer.

 

Studiewijzer CKV 5v

 

Pensum 2

Download op magister>elo>opdrachten>ckv het dossier ckv 5vwo. (in Word) Zorg dat je 4v werk er ook in zit.

1. CZP

Schrijf een aanvulling van je cultureel zelfportret als reactie op het krantenstukje van Maartje Wortel dat hier staat.

2. Onderzoek en kunstbezoek (CAP=culturele activiteit door professionals)

Doe een onderzoek naar iets waar je heen gaat voor een kunstbezoek (CAP1) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op. Het is de voorbereiding voor het kunstbezoek.

Voer het kunstbezoek dat je door het onderzoek voorbereid hebt uit en maak een verslag. Van alle kunstbezoeken moeten er twee door vooronderzoek meer diepgang hebben. In totaal moet je aan het eind van de rit acht CAP's hebben, dus bedenk zelf hoe je die verdeeld. De kerstvakantie is ook een goede tijd om wat extra dingen te bezoeken.

3. Grafische vormgeving

Fotografeer drie actuele affiches of reclameborden en analyseer die op beeldkenmerken en leg verbanden met functie en onderwerp. Beschrijf in het kort de geschiedenis van druktechnieken. Leg één druktechniek technisch uit en illustreer met plaatjes.

4. Film

Maak een stop-motion film van minimaal één minuut en 300 foto's. Gebruik stopmotion studio op je mobiel. Upgrade naar de betaalde versoie voor geluid. Zet het filmpje als bijlage bij de opdracht in magister.

5. Opruimen is de kunst

Bekijk de powerpoint en maak zelf een creatieve opruiming.Zet twee foto's in je dossier: voor en na het opruimen. Stop er zo mogelijk een verborgen grapje in.

*6. Drama (niet dit jaar)

Lees een paar voorbeeldscripts. Schrijf een klein script van een film of toneelstuk waarbij je één probleem aan de orde stelt. Maak een hoorspel, filmpje of voer het live op.

 

Pensum 3

Ga verder met je dossier.

1. Architectuur / beeldend

a. Maak de zelfstandige opdracht architectuur: zoek huizen uit verschillende stijlperiodes zoals onderaan deze pagina staat.

b. Kies een examenkunstwerk uit de personeelskamer, fotografeer het zo goed mogelijk, en analyseer uitgebreid zoals hier beschreven en uitgelegd.

2. Cap's en onderzoek

Doe een voorbereidend onderzoek en maak daarvan een verslag voor één van de kunstbezoeken (CAP6,7 of 8) en schrijf dit op. De vragen in het dossier beantwoord je, maar dat is een handvat voor het onderzoek. Dus wat je gevonden hebt op internet schrijf je op.

Ga voor het laatste kunstonderzoek naar één van de topmusea of podia in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of verder. Kijk hier naar wat de toppers zijn. In het geval van een museum: probeer niet alles te zien, maar richt je op één tentoonstelling, zaal, onderwerp of afdeling.

3. Muziek

a. Bekijk de vijf filmpjes: bij elk filmpje beschrijf je de inhoud van elk shot en daarnaast beschrijf je waarom de gekozen shots het onderwerp illustreren. 

b. Zoek een onbekend en verrassend muziekje dat je nog niet kende maar toch mooi of interessant vindt. Plaats een link en beschrijf jouw beleving van deze muziek.

4. Podiumkunsten: opera, musical, drama, dans, performance, mime, poppenspel en mengvormen

a. Opdracht 'verwondering' vanuit de les: beschrijf dit in je dossier.

b. Dans: bekijk op een rustig moment de documentaire 'Creation without words', over hoe de wereldberoemde choreograaf Hans van Maanen een muziekstuk vertaalt in dans. Hij werkt in een eigen stijl, gebaseerd op klassiek ballet. Beschrijf het proces van ontstaan van deze dans. Hoe doet hij dat? Kan je voorbeelden geven hoe hij de dans op de muziek laat aansluiten? Wat vind je van het resultaat?

5. Nieuwe media

Zoek op het internet twee zeer verschillende kunstzinnige site's en geef die een recensie.

6. CZP

Lees je CZP nog een keer door en voeg nog wat regels toe over CKV in deze periode: heeft het iets veranderd en/of toegevoegd aan je kunstervaring? Beschrijf dat.

7. Afronding en inlevern.

Bekijk je hele dossier, is alles in orde, de spelfouten eruit en goed gelayout? Moet je nog iets toevoegen van je werk dat je gefotografeerd hebt? Sla alles goed op. Daarna uploaden naar Magister.

8. Beoordeling en Tijdpad

Beoordeling op verzorgheid, volledigheid, diepgang, breedte (spreiding over verschillende kunstdisciplines) en eigenheid. Het ene aspect kan het ander compenseren bij de beoordeling. Lever je dossier als concept twee weken voor de peildatum in, dan kan ik een indicatie geven van de kwaliteit en het cijfer en opmerkingen over punten van verbetering.
Op het derde verslag krijg je punten voor de hoeveelheid werk. Als het volledig is 60 punten. Het cijfer volgt daarna. Niet op tijd kunnen inleveren komt voor, maar daar moet een geldige reden voor zijn die door de bovenbouwcoördinator wordt beoordeeld. Anders volgt een onvoldoende. Het cijfer wordt gemiddeld met Maatschappijleer en het profielwerkstuk en dat telt dan mee in je eindlijst.

 

 

Downloads

 

 

Utrechtse Schouwburg

kaarten via Rein:

 • 2-9-17 Medea Toneelgroep amsterdam - uitverkocht
 • 12-10-17 Revolution starts now  - uitverkocht
 • 26-10-17 Vastgoed BV
 • 27-10-17 Voorstelling waarin hoplijk niets gebeurt
 • 2-11-17 Terror
 • 14-11-17 Dwang
 • 24-11-17 Welke show
 • 4-12-17 Brainwash
 • 11-12-17 Pogingen iets van het leven te maken
 • 2-2-18 King Lear
 • 7-2-18 Sleutelmoment
 • 12-5-18 Platonov