Ives' vraag zonder antwoord

Ives was een Amerikaanse componist, maar een buitenbeentje, hij deed ongehoorde dingen, vooral met het samenbrengen van twee verschillende klankwerelden. Zo was hij gefascineerd door het geluid van verschillende fanfares die bij hem in de buurt tegelijk op straat marcheerden en waarvan de muziek schijnbaar niets met elkaar te maken had maar wel tegelijk in zijn oren klonk. Dat principe zie je in veel van zijn werk. Aanvankelijk vond men zijn muziek verschrikkelijk. Maar later werd hij een alom gewaardeerd componist. Hij was gewoon zijn tijd vooruit.

Charles Ives [1874-1954] - "The Unanswered Question" [1906]
de vragen als docx,
antwoorden via de docent.

Ives – the unanswered question

De 4e fluit is in de opname een klarinet

Over de muziek

0:00 – 1:00

1. Het stuk begint met twee opvallende aspecten: het is erg zacht en heel langzaam.
Hoeveel maten heb je gehad als er precies 1 minuut verstreken is?

...

2. Klopt de tempoaanduiding voor deze uitvoering? .........

1:00-1:42

3. Als de trompet klinkt wordt er een nieuwe laag toegevoegd. Dat hoor je omdat deze niet mengt met de strijkers. Geef hiervoor twee redenen. ... ...

4. Hoe heet het gebruiken van twee toonsoorten tegelijk?

...

5. De trompet stelt de vraag, de fluiten antwoorden. Het trompetmotief heeft een paar merkwaardige melodisch kenmerken:
één ervan is het gebruik van ‘queerstanden’, dat is het vlak na elkaar gebruiken van tonen die een kleine secunde veranderen.
Je hoort bijvoorbeeld een E in een akkoord en meteen daarna een Eb. Welke tonen zijn dat hier? (niet op octaveringen letten) ...

6. Dit principe zie je ook in het fluitfragment. Om welke tonen gaat het hier? ...

7. De begintoon Bb van het trompetmotief is de centrale toon van dit motief. Wat is de centrale toon van het fluitfragment? ...

8. Trompet en fluiten zetten zich maximaal af tegen de onderlaag van de strijkers. Ritmisch en harmonisch.
Hoe heet het toepassen van verschillende ritmische patronen tegelijk? ...

9. De fluiten en trompet spelen consequent in triolen, hierdoor ontstaat het gevoel van een andere maatsoort.
Hoe heet het gebruiken van verschillende maatsoorten tegelijk? ...

10. Er zijn geen voortekens aan de sleutel. Het strijkensemble speelt wel duidelijk tonaal, dus in een toonsoort, de blazers veel minder.
In welke toonsoort spelen voor jouw gevoel de strijkers in het fragment tot maat 13? ...

11. Uit vraag 9 kan je afleiden dat de vraag van de trompet muzikaal onbeantwoord blijft. Waarom? ...

1:42-2:40

12. De fluitmotieven blijven een tijdje hetzelfde antwoord geven maar op een gegeven moment komt er iets nieuws, op welk moment? ...

13. Hoewel dit nieuwe fluitmotief bij alle fluiten tegelijk begint heeft het ook een polyfoon karakter. Waarom? ......

14. Hoe heet een ritme dat is samengesteld uit de ritmes van meerdere stemmen? ...

2:40 – slot

15. Op 3:25 komt een uitgebreider antwoord van de fluiten met een lang aangehouden akkoord in het midden.
Dit akkoord is bijna een kluster: een stapeling van tonen uit de toonladder die tegelijk klinken. Welke tonen zijn dat hier? ...

16. Het laatste antwoord klinkt boos. Geef drie antwoordenwaarom dat zo overkomt. .........

17. Het slotakkoord heeft als hoogste toon: de grondtoon /de terts /de kwint. ...

18. En tot slot de bonusvraag: in het laatste motief van de trompet staat een noot fout genoteerd, de trompet speelt het goed. Welke noot is dat? ...