6v

Periode 1

 

Pop en jazz

roots

 • bluesschema, akkoordschema
 • 12 matige structuur
 • historische ontwikkeling van de blues: worksong, folkblues
 • folkblues: call and response; zang en gitaar
 • blue notes
 • glissando
 • piano
 • pre-jazz:
  • ragtime: marsachtig en syncopisch
  • dixieland
   • improvisatie,
   • ritmesectie van bas (tuba), slagwerk, banjo (gitaar), piano
   • melodiesectie: cornet, klarinet, trombone
  • boogie-woogie: ostinate bas en 12 matig bluesschema, piano, snel
  • gospel: 12 matig bluesschema, gezongen met akkoordbegeleiding, kerkelijk, 'soul'
 • bluesschema, akkoordschema
 • 12 matige structuur
 • historische ontwikkeling van de blues: worksong, folkblues
 • folkblues: call and response; zang en gitaar
 • blue notes
 • glissando
 • piano
 • pre-jazz:
  • ragtime: marsachtig en syncopisch
  • dixieland
   • improvisatie,
   • ritmesectie van bas (tuba), slagwerk, banjo (gitaar), piano
   • melodiesectie: cornet, klarinet, trombone
  • boogie-woogie: ostinate bas en 12 matig bluesschema, piano, snel
  • gospel: 12 matig bluesschema, gezongen met akkoordbegeleiding, kerkelijk, 'soul'

 

klassikaal

jazzlijn

poplijn

musiceren

302 PO Improvisatie en compositie

maken

pop-luisteropdrachten

jazz-luisteropdrachten

syllabus / leren

alle begrippen pop en jazz, zie syllabus

 • ritme
  • ostinaat ritme
 • maat
  • swing
 • toonsoort
  • bluesschema
  • akkoordsymbolen C Cm C7
 • samenklank
  • close harmony
 • uitvoeringspraktijk
  • scat vocal
  • dirty imntonation
  • blue note
  • slappen
  • scratchen
  • rappen
  • a capella
  • soundtrack
  • arrangement, cover
  • electronische effectklanken (vervorming)
  • vibrato
  • arpeggio

 

Periode 2

klassikaal

middeleeuwen - gregoriaans en vroege meerstemmigheid

herhaling van muziekgeschiedenis

herhaling vormen, genres en instrumenten

herhaling analysebegrippen

musiceren

303 PO solfege

304 PO Examenconcert

maken

examentraining: oude examens

syllabus / leren

 1. ritme
 2. maat
 3. tempo
 4. toonhoogte
 5. toonsoort
 6. dynamiek
 7. samenklank
 8. uitvoeringspraktijk
 9. melodische relaties
 10. liedsoorten
 11. klankkleur
 12. rondo
 13. dansen
 14. variatie
 15. concerterende structuren
 16. symfonische structuren
 17. polyfone structuren
 18. mis, oratorium, opera, musical
 19. algemene structuurbegrippen

syllabus 2017

 

periode 3

401 Toets analyse

voorbeelden en uitleg

CSE (Analyse, solfège en muziekgeschiedenis)